Tam Tanıma

Tanıma süreci eğitim modelimizin en can alıcı ve bizlerin üzerinde titizlikle durduğu en önemli aşamasıdır.Eğer öğrencimizi tam anlamıyla tanırsak ancak o zaman ona gereği gibi yardımcı olabiliriz düşüncesi ile 3 aşamalı bir tanıma envanteri oluşturduk.

Birinci aşamada öğrencimizin akademik yeterlilik envanterini çıkartıyoruz.
Bu amaçla okulumuzun AKADEMİK KURULU tarafından hazırlanan sınavların öğrencimiz tarafından yapılması sağlanıyor.
Bu sınavlarda elde edilen sonuçlar AKADEMİK KURUL tarafından titizlikle incelenerek öğrencimizin akademik durum raporu hazırlanıyor. Bu rapor öğrenci ve ailesi ile paylaşılarak eksik görülen kısımların giderilmesi için program yapılıyor. Öğrencimizin hangi bilim grubuna daha yatkın olup daha başarılı olacağı tespit ediliyor.

İkinci aşamada ise AKADEMİK KURUL ile REHBERLİK BİRİMİ ortaklaşa bir çalışma gerçekleştiriyor. Rehberlik Birimi tarafından yapılan KARİYER YÖNELİM TESTLERİ öğrencimizin hangi meslek dalına eğilim olduğunu tespit ediyor. Daha sonrasında ise rehber öğretmenimiz öğrencimiz ile birebir görüşme gerçekleştirerek testin sonucunu değerlendiriyor ve mesleğin öğrencimize uygunluğunu denetliyor. Bunların neticesinde ise öğrencimizin hangi bilim grubuna ağırlıklı eğitim alması gerektiği tespit edildikten sonra AKADEMİK KURUL bilgilendiriliyor. AKADEMİK KURUL öğrencimiz ile yaptığı görüşmede özellikle hangi derslere daha önem verip çalışması gerektiği hususunda bilgilendirme yapıyor. Böylelikle bir dersi yapamadığı için hayallerinden vazgeçmek yerine hayalleri için akıllı bir metotla mücadele etmesi sağlanıyor.

Son aşamada nasıl her kar tanesi farklı ise her bir birey de farklıdır ve farklı öğrenir mantığıyla çocuklarımıza en etkin öğrenme metoduyla yaklaşmak için onlara KİŞİSEL ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ uyguluyoruz.Bu sayede çocuklarımızın sıcak mı,soğuk mu yoksa ılık bir ortamda mı daha iyi anladığı,beyaz ışıkta mı yoksa sarı ışıkta mı daha iyi öğrendiği,tek başına mı yoksa grup halinde mi daha iyi kavradığı,uzanarak mı yoksa masa başında mı,sessiz ortamda mı yoksa gürültülü ortam da mı,görsel mi,işitsel mi yoksa devinimsel olarak mı öğrendiği gibi birçok soruya cevap buluruz.

Tüm bu süreç̧ tamamlandığında artık çocuklarımızın önündeki öğrenmeye engel olabilecek tüm olası durumları tespit etmiş,üzerine ders programını bina edeceğimiz beyinsel fonksiyonlarının seviyesini öğrenmiş ve nasıl ve hangi ortamlarda daha çabuk kavradıkları hakkında detaylı bilgilere ulaşmış oluruz.artık geliştirme süreci için yola çıkabiliriz.